GITA LAGO SOTTERRANE0 ST.LEONARD – VALLESE 16-17 settembre 2023